В греческом существуют целых ТРИ слова для обозначения одного русского слова «время»: ο χρόνος, ο καιρός, η ώρα.
Как же так? Зачем им так много и в чем между ними разница?

Есть версия, что ο χρόνος и ο καιρός — это разные виды времени с философской, не побоюсь этого слова, точки зрения. А именно:
⏳ ο χρόνος — время как поток из прошлого в будущее, как время длящееся и продолжительное.
? Ведь не случайно второе значение слова ο χρόνος — год (мн.ч. ⚠ τα χρόνια)

⚡ ο καιρός — время как мгновение, быстрое и мимолетное, изменчивое.
⛅ Ведь первое значение этого слова — погода (а что может быть изменчивее погоды?)

Эти слова в языке с древних времен. Вспомним древнегреческую мифологию. В ней Кронос — древний бог-титан, отец Зевса, пожиравший своих детей. Так неумолимое ВРЕМЯ в представлении древних греков пожирает все и всех.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кронос

⏳ Вот в каких выражениях мы встречаем слово χρόνος:
Ο χρόνος τρέχει / κυλά / φεύγει / δε σταματά / δε γυρίζει πίσω. — Время бежит/ течет/ уходит/ не останавливается/ не вернется назад.
Ο χρόνος απαλύνει τις πληγές. — Время залечивает раны.
Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. — Время — лучший врач.
ο χρόνος είναι χρήμα. Время — деньги.
ο χρόνος δουλεύει για μας. — Время работает на нас.
Xάνω / κερδίζω / εξοικονομώ χρόνο. — Терять/ выигрывать/ экономить время
Έχω πολύ / λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. — У меня много/ мало времени в моем распоряжении.
Δε έχω χρόνο. — У меня нет времени.
Σπαταλώ το χρόνο μου. — Зря тратить время.
Δε με παίρνει ο χρόνος, δεν προφταίνω — Я не успеваю.
Ο ελεύθερος χρόνος — Свободное время.
Στους αρχαίους χρόνους. — В древние времена.
Tα παλιά τα χρόνια. — В старину
Tα χρόνια του πολέμου. — В годы войны
Ωραία / δύσκολα χρόνια. — Прекрасные/ Трудные времена
Τα παιδικά χρόνια μας — Наше детство
Ο παλιός / ο νέος / ο καινούριος χρόνος. — Старый/ новый год.
Tο τέλος / η αρχή του χρόνου. — Конец/ начало года.
Πότε πέρασαν τόσα χρόνια! — Когда прошло столько лет!
Είναι δώδεκα / είκοσι χρονών. — Ему 12 / 20 лет.
Χρόνια πολλά! — (пожелание) Долгих лет!

⚡ Кайрос — это в древнегреческой мифологии божество удачного момента, счастливого мгновения. Это неуловимый МИГ удачи, который всегда наступает неожиданно и поэтому им очень трудно воспользоваться.
Удачный момент сделать что-то, ШАНС совсем не случайно называется
? ευκαιρία — благоприятное время.

Хотя ο χρόνος и ο καιρός по смыслу как будто разные, в речи они часто СИНОНИМЫ, означают одно и то же.

? Выражения со словом ο καιρός:
ήρθε ο καιρός να κάνουμε κάτι — Пришло время сделать что-либо
Τώρα είναι ο καιρός! — Вот сейчас подходящий момент!
Ο καιρός περνάει, μη χάνεις ευκαιρίες! — Время уходит, не упускай шанс!
Πέρασε πολύς καιρός από τότε. — Прошло много времени с тех пор.
Έχω καιρό να πάω στο θέατρο. — Я уже давно не был в театре.
Δεν είναι καιρός ακόμα. — Еще не время.
έχει ο καιρός γυρίσματα — в жизни бывают неожиданные повороты
Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια — (пословица) В свое время созревает кочан, в свое — брюссельская капуста (всему свое время)
Κάθε πράγμα στον καιρό του (κι ο κολιός τον Αύγουστο) — (пословица) Все в свое время, а скумбрия — в августе (всему свое время)
μια φορά κι έναν καιρό — в стародавние времена (стандартное начало сказок)
περνάω τον καιρό (μου) — провожу (свое) время
Σκλήρυναν τα φασολάκια, γιατί πέρασε ο καιρός τους. — Фасольки перезрели, потому что прошло их время (сезон).
Τον κακό σου τον καιρό! — (проклятие) Чтоб тебе пусто было!
του καλού καιρού — очень сильно
Κοιμάται του καλού καιρού — он спит очень крепко

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кайрос

Ну хорошо, а слово η ώρα тогда что значит? Для начала — час.
⏰ μια ώρα — один час.

В древнегреческой мифологии Оры (Ώραι) — дочери Зевса и Фемиды, богини порядка в природе. На каждое время суток была своя Ора, всего их было 12.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оры

⏰ Но это слово также может употребляться в значении «время». Посмотрим, в каких выражениях это происходит:
Mια ώρα έχει εξήντα λεπτά. — Час состоит из 60 минут.
Mισή ώρα. — Полчаса
Ένα τέταρτο της ώρας. — Четверть часа (15 минут)
Θα γυρίσω σε μιάμιση ώρα. — Я вернусь через полтора часа.
Θα κάνω αρκετή ώρα για να έρθω στο σπίτι σου. — Мне потребуется довольно много времени добраться до твоего дома.
Περάσαμε πολλές ευτυχισμένες ώρες μαζί. — Мы провели вместе много счастливых часов.
Δε θα λείψω πολλή ώρα. — Меня не будет недолго.
Περιμένω πολλή ώρα. — Я жду много времени.
Περιμένω πολλές ώρες. — Я жду много часов.
H ώρα είναι οκτώ. — Сейчас 8 часов.
Tι ώρα είναι; — Сколько времени? Который час?
Στις δέκα η ώρα ακριβώς. — В 10 часов ровно.
Έλειπα την ώρα του σεισμού. — Меня не было в момент землетрясения.
?‍♀️ Ήρθε η ώρα να φύγουμε. — Пришло время нам уезжать.
δεν έχω ώρα για τέτοια — у меня нет времени на это
ώρα με την ώρα — с минуты на минуту (что-то произойдет)
ώρες-ώρες — иногда
ώρες-ώρες γίνεται ανυπόφορος! — временами он становится невыносим!
πάνω στην ώρα — в самый подходящий момент
ήρθε πάνω στην ώρα για να φάει — он пришел как раз к обеду.
η ώρα η καλή! — пожелание (на свадьбу и т.д.)
?? της ώρας — о блюдах, которые готовятся в ресторане по заказу (аля-карт) и не готовы заранее
Τι έχετε της ώρας; — Какие блюда у вас под заказ?
ώρα Μόσχας — московское время
ώρα Ελλάδας — время Греции
η χειμερινή ώρα — зимнее время
η θερινή ώρα — летнее время
αλλαγή ώρας — перевод времени (часов)