В греческом существуют целых ТРИ слова для обозначения одного русского слова “время”: ο χρόνος, ο καιρός, η ώρα.
Как же так? Зачем им так много и в чем между ними разница?

Есть версия, что ο χρόνος и ο καιρός – это разные виды времени с философской, не побоюсь этого слова, точки зрения. А именно:
⏳ ο χρόνος – время как поток из прошлого в будущее, как время длящееся и продолжительное.
? Ведь не случайно второе значение слова ο χρόνος – год (мн.ч. ⚠ τα χρόνια)

⚡ ο καιρός – время как мгновение, быстрое и мимолетное, изменчивое.
⛅ Ведь первое значение этого слова – погода (а что может быть изменчивее погоды?)

Эти слова в языке с древних времен. Вспомним древнегреческую мифологию. В ней Кронос – древний бог-титан, отец Зевса, пожиравший своих детей. Так неумолимое ВРЕМЯ в представлении древних греков пожирает все и всех.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кронос

⏳ Вот в каких выражениях мы встречаем слово χρόνος:
Ο χρόνος τρέχει / κυλά / φεύγει / δε σταματά / δε γυρίζει πίσω. – Время бежит/ течет/ уходит/ не останавливается/ не вернется назад.
Ο χρόνος απαλύνει τις πληγές. – Время залечивает раны.
Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. – Время – лучший врач.
ο χρόνος είναι χρήμα. Время – деньги.
ο χρόνος δουλεύει για μας. – Время работает на нас.
Xάνω / κερδίζω / εξοικονομώ χρόνο. – Терять/ выигрывать/ экономить время
Έχω πολύ / λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. – У меня много/ мало времени в моем распоряжении.
Δε έχω χρόνο. – У меня нет времени.
Σπαταλώ το χρόνο μου. – Зря тратить время.
Δε με παίρνει ο χρόνος, δεν προφταίνω – Я не успеваю.
Ο ελεύθερος χρόνος – Свободное время.
Στους αρχαίους χρόνους. – В древние времена.
Tα παλιά τα χρόνια. – В старину
Tα χρόνια του πολέμου. – В годы войны
Ωραία / δύσκολα χρόνια. – Прекрасные/ Трудные времена
Τα παιδικά χρόνια μας – Наше детство
Ο παλιός / ο νέος / ο καινούριος χρόνος. – Старый/ новый год.
Tο τέλος / η αρχή του χρόνου. – Конец/ начало года.
Πότε πέρασαν τόσα χρόνια! – Когда прошло столько лет!
Είναι δώδεκα / είκοσι χρονών. – Ему 12 / 20 лет.
Χρόνια πολλά! – (пожелание) Долгих лет!

⚡ Кайрос – это в древнегреческой мифологии божество удачного момента, счастливого мгновения. Это неуловимый МИГ удачи, который всегда наступает неожиданно и поэтому им очень трудно воспользоваться.
Удачный момент сделать что-то, ШАНС совсем не случайно называется
? ευκαιρία – благоприятное время.

Хотя ο χρόνος и ο καιρός по смыслу как будто разные, в речи они часто СИНОНИМЫ, означают одно и то же.

? Выражения со словом ο καιρός:
ήρθε ο καιρός να κάνουμε κάτι – Пришло время сделать что-либо
Τώρα είναι ο καιρός! – Вот сейчас подходящий момент!
Ο καιρός περνάει, μη χάνεις ευκαιρίες! – Время уходит, не упускай шанс!
Πέρασε πολύς καιρός από τότε. – Прошло много времени с тех пор.
Έχω καιρό να πάω στο θέατρο. – Я уже давно не был в театре.
Δεν είναι καιρός ακόμα. – Еще не время.
έχει ο καιρός γυρίσματα – в жизни бывают неожиданные повороты
Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια – (пословица) В свое время созревает кочан, в свое – брюссельская капуста (всему свое время)
Κάθε πράγμα στον καιρό του (κι ο κολιός τον Αύγουστο) – (пословица) Все в свое время, а скумбрия – в августе (всему свое время)
μια φορά κι έναν καιρό – в стародавние времена (стандартное начало сказок)
περνάω τον καιρό (μου) – провожу (свое) время
Σκλήρυναν τα φασολάκια, γιατί πέρασε ο καιρός τους. – Фасольки перезрели, потому что прошло их время (сезон).
Τον κακό σου τον καιρό! – (проклятие) Чтоб тебе пусто было!
του καλού καιρού – очень сильно
Κοιμάται του καλού καιρού – он спит очень крепко

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кайрос

Ну хорошо, а слово η ώρα тогда что значит? Для начала – час.
⏰ μια ώρα – один час.

В древнегреческой мифологии Оры (Ώραι) – дочери Зевса и Фемиды, богини порядка в природе. На каждое время суток была своя Ора, всего их было 12.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оры

⏰ Но это слово также может употребляться в значении “время”. Посмотрим, в каких выражениях это происходит:
Mια ώρα έχει εξήντα λεπτά. – Час состоит из 60 минут.
Mισή ώρα. – Полчаса
Ένα τέταρτο της ώρας. – Четверть часа (15 минут)
Θα γυρίσω σε μιάμιση ώρα. – Я вернусь через полтора часа.
Θα κάνω αρκετή ώρα για να έρθω στο σπίτι σου. – Мне потребуется довольно много времени добраться до твоего дома.
Περάσαμε πολλές ευτυχισμένες ώρες μαζί. – Мы провели вместе много счастливых часов.
Δε θα λείψω πολλή ώρα. – Меня не будет недолго.
Περιμένω πολλή ώρα. – Я жду много времени.
Περιμένω πολλές ώρες. – Я жду много часов.
H ώρα είναι οκτώ. – Сейчас 8 часов.
Tι ώρα είναι; – Сколько времени? Который час?
Στις δέκα η ώρα ακριβώς. – В 10 часов ровно.
Έλειπα την ώρα του σεισμού. – Меня не было в момент землетрясения.
?‍♀️ Ήρθε η ώρα να φύγουμε. – Пришло время нам уезжать.
δεν έχω ώρα για τέτοια – у меня нет времени на это
ώρα με την ώρα – с минуты на минуту (что-то произойдет)
ώρες-ώρες – иногда
ώρες-ώρες γίνεται ανυπόφορος! – временами он становится невыносим!
πάνω στην ώρα – в самый подходящий момент
ήρθε πάνω στην ώρα για να φάει – он пришел как раз к обеду.
η ώρα η καλή! – пожелание (на свадьбу и т.д.)
?? της ώρας – о блюдах, которые готовятся в ресторане по заказу (аля-карт) и не готовы заранее
Τι έχετε της ώρας; – Какие блюда у вас под заказ?
ώρα Μόσχας – московское время
ώρα Ελλάδας – время Греции
η χειμερινή ώρα – зимнее время
η θερινή ώρα – летнее время
αλλαγή ώρας – перевод времени (часов)